Projektas su norvegais

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas vykdo Norvegijos 2014–2021 m. Finansinio mechanizmo programos “Socialinis dialogas – orus darbas” (EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014‐2021 programm Norway Grants 2014-2021 “Social Dialogue – Decent Work’) projektą „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje”, sutarties Nr. 2020/530717.

Programos tikslas – sustiprinti trišalį darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant oraus darbo principus. Programa sieksime plėtoti ilgalaikį dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą darbo įstatymų vykdymo ir kovos su nusikaltimais darbe. Norvegija turi tvirtas trišalių konsultacijų tradicijas, todėl jie projekto metu dalinsis gerąja patirtimi su Lietuvos projekto partneriais.

Šio projekto tikslas:
1) perimti Norvegijos patirtį, susijusią su sąžiningomis ir oriomis darbo sąlygomis, kad būtų galima sėkmingiau įgyvendinti oraus darbo darbotvarkę Lietuvos transporto sektoriuje;
2) sukurti valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus suinteresuotų subjektų, dirbančių socialinio dialogo srityje, bendradarbiavimo tinklą.

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

• Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas
• VšĮ „Socialinis architektas“
• Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
• Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
• Norvegijos valstybinė darbo inspekcija
• Norvegijos profesinė sąjunga
• Lietuvos transporto saugos administracija

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas