Apie mus

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga – profesinė sąjunga, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Profsąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys individualūs nariai ir fiziniai asmenys.

Organizacija laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ES direktyvų kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių teisės normų ir organizacijos įstatų.

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga atstovauja kolektyvinių ir individualių narių – darbuotojų garbės ir orumo, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus, gina, teikia teisinę pagalbą, atstovauja individualių ir kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjime, atstovauja teismuose, nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylas. rganizuoja Trišales mokslines praktines konferencijas aktualiais (darbo profesiniais, socialiniais, ekonominiais) klausimais. Dalyvauja ir organizuoja socialinės partnerystės, kvalifikacijos kėlimo, konfliktų sprendimo ir kitose iš ES lėšų finansuojamuose projektuose. Vykdo Darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros ir kontrolę. Esant reikalui, organizuoja protesto akcijas, piketus, eitynes ir jiems vadovauja. Atlieka darbuotojų bendrų gyvenimo sąlygų, pragyvenimo tyrimą. emia tokias iniciatyvas, kaip ekonomikos gerinimas, kultūros vystymas, švietimo, mokslo ir technikos pažangos iniciatyvų rėmimas. Oganizuoja materialinę ir kitokią pagalbą.

  1. ✅Puoselėja demokratiją, socialinę partnerystę, stiprina solidarumą. Ugdo aktyvią poziciją Lietuvos Respublikos vystymosi labui.
  2. ✅Telkia pastangas siekiant socialinių partnerių interesų pusiausvyros, ginant darbuotojų interesus. Skatina tarpusavio pagalbą.
  3. ✅Organizuoja darbuotojų darbo teisių, profesijos, darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, darbo aplinkos, socialinių, buitinių sąlygų apsaugą.
  4. ✅Kovoja su nedarbu, organizuoja pagalbą bedarbiams.
  5. ✅Bendradarbiauja su valstybinės valdymo organais, savivaldybėmis, dalyvauja jiems priimant sprendimus darbo socialiniais-ekonominiais klausimais.
Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas