Paslaugos​

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga – profesinė sąjunga, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Tai profsąjunginis susivienijimas, kurio kolektyviniais nariais yra įmonėse, įstaigose, organizacijose veikiančios profsąjunginės organizacijos. Profsąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys individualūs nariai ir fiziniai asmenys. Organizacija laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ES direktyvų kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių teisės normų bei šių įstatų.