O Jūs ar gaunate iš darbdavio atsiskatymo lapelius?

PRIMENAME, kad:Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

Įtvirtintas teisinis reguliavimas įpareigoja darbdavį darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, apie dirbto darbo laiko, viršvalandinių darbų trukmę. Pažymima, jog DK 148 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama taisyklė yra imperatyvi, todėl darbdavys šiame straipsnyje įvardintą informaciją privalo teikti darbuotojui DK nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad ši informacija teikiama darbuotojui, kad jis sužinotų: kokios yra su darbo santykiais darbuotojo gaunamos pajamos, kokie sumokėti mokesčiai, ir galėtų kontroliuoti duomenų teisingumą.

Visą Laisvės TV įrašą galite matyti:

https://www.youtube.com/watch?v=u_YUa_YlnqU&t=92s

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas