Jus apgavo darbe? Netylėkite! Pasinaudokite savo teisėmis!

Pasijutęs apgautas ir negavęs jam pažadėto atlyginimo, LVPS profesinės sąjungos narys apskundė transporto įmonę Telšiuose dėl darbo kodekso pažeidimų.

Skunde darbuotojas nurodė, kad darbo įmonėje laikotarpiu nebuvo teikiami atsiskaitymo lapeliai. Įmonė paaiškino, kad atsiskaitymo lapeliai buvo teikiami tik tiems, kurie išreikšdavo norą ir ji nėra pasitvirtinusi tokios tvarkos. Taip įmonė pažeidė DK 148 str. 1 dalį.

Taip pat darbuotojas apskundė, kad įmonė prieš išvykstant į komandiruotes nepateikdavo jokių komandiruočių įsakymų. Įmonė paaiškino, kad apie komandiruotes vairuotojai yra informuojami mobilaus ryšio priemonėmis, tačiau įrodyti negali ir atskiros tvarko aprašo neturi pasitvirtinę. Įmonės pateikti įsakymai buvo tik lietuvių kalba ir be parašų, nors darbuotojas buvo ne lietuvis. Nustatyta, kad įmonė nesilaikė DK 107 str. 6 d. nustatytų reikalavimų ir tinkamai neinformavo apie vykimą į komandiruotes.

Skunde taip pat akcentuojama, kad prieš išvykstant į komandiruotę darbdavys neišmokėdavo 50 proc. dienpinigių normos ir nebuvo supažindinamas su avansinėmis apyskaitomis komandiruotės metu. VDI atsako, kad jeigu kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip, įmonė ne vėliau kaip paskutinę dieną iki komandiruotės privalo išmokėti ne mažesnį kaip 50 proc. už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansą. Šiuo atveju įmonė pažeidė 9 aprašo nuostatas.

Darbuotojas skundė, kad darbo užmokestis nebuvo mokamas laiku. VDI nustatė, kad buvo pažeistos 146 str. 1 d. nuostatos, nes darbo sutartyje nebuvo numatyti užmokesčio mokėjimo terminai ir tvarka.

Taip pat įmonėje nebuvo žymimas darbo laikas. Iš pateiktų vairuotojo duomenų, matyti kad laikas buvo žymimas klaidingai: duomenys nebuvo perkeliami iš kortelių duomenų į įmonės žiniaraščius ir taip buvo klastojamas darbo laikas. To pasekmė – darbuotojas negavo pilno jam priklausančio už naktinį darbą užmokesčio.

Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad įmonė nepranešė apie įdarbintus užsieniečius. Tai dar vienas grubus pažeidimas.

Už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus įmonei bus taikoma administracinė atsakomybė.

Susiduriate su panašia situacija darbe? Nekentėkite – kreipkitės į profsąjungą arba Darbo ginčų komisiją. Pasinaudokite savo teisėmis.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas