TARPTAUTINIO EKSPERTŲ TINKLO, SUSIJUSIO SU SĄMONINGUMO KĖLIMU DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO ĮMONIŲ VEIKLOJE, PLĖTRA IR INDĖLIS Į ES TEISĖS IR POLITIKOS ĮGYVENDINIMĄ ŠIOJE SRITYJE

Projektas

Sutarties numeris VS/2018/0011

 

TARPTAUTINIO EKSPERTŲ TINKLO, SUSIJUSIO SU SĄMONINGUMO KĖLIMU DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO ĮMONIŲ VEIKLOJE, PLĖTRA IR INDĖLIS Į ES TEISĖS IR POLITIKOS ĮGYVENDINIMĄ ŠIOJE SRITYJE

 

Projektas įgyvendinamas su Europos Sąjungos finansine parama

 

VšĮ “T&M Solutions” (TMS) kartu su Lietuvos Pramonininkų Konfederacija (LPK), Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansu (LPSA), Europos universitetu Viadrina (EUV) bei Bulgarijos Profesine Sąjunga Podkrepa kartu įgyvendina projektą „Tarptautinio ekspertų tinklo, susijusio su sąmoningumo kėlimu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje, plėtra ir indėlis į ES teisės ir politikos įgyvendinimą šioje srityje“ projekto sutarties Nr. VS/2018/0011 finansuojamą Europos Komisijos, taip pat projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Darbuotojų įsitraukimas į verslą nėra atsitiktinis, pasaulinė praktika rodo, kad įmonės, kurių darbuotojai aktyviau dalyvauja su įmonės veikla bei sprendimų priėmimu susijusiose veiklose, yra pelningesnės. Įmonių skaičius, siūlančių  su darbuotojų įtraukimu susijusias schemas, lėtai, bet per pastaruosius keletą metų išaugo ES. šalyse. Europos ekonomikos socialinis komitetas taip pat pabrėžė darbuotojų dalyvavimo potencialą savo 2010 m. nuomonėje (SOC371), kurioje šis klausimas buvo susietas su strategija „Europa 2020“, jame pažymėta , kad „Darbuotojų įtraukimas gali padėti verslui Europoje, ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms, pagerinti savo veiklą , padidinti konkurencingumą bei darbuotojų lojalumą įmonei , taip pat užtikrinti darbuotojų tapatybę su įmone .

Pagrindinis projekto VS/2018/0011 tikslas, skirtas vystyti ir plėtoti pirmojo projekto metu VS /2016/0279 sukurtą ekspertų tinklą, susijusį su darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės veikloje skatinimu bei darbuotojų dalyvavimo mechanizmų įmonėse kūrimu. Šio projekto metu ne tik Lietuvos darbdavių, profesinių sąjungų ir NVO atstovai perims praktines žinias iš Vokietijos partnerio Europos universitetas  Viadrina kokius darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklą mechanizmus ir schemas geriausiai taikyti įmonėse bei nuo ko pradėti šią veiklą ir jos populiarinimą, bet ir perduos savo jau turimą patirtį naujajam parneriui Bulgarijos nacionalinei profesinei sąjungai Podkrepa bei įtrauks Bulgarijos partnerį į sukurto ekspertų tinklo veiklas.   

Projekto trukmė  24 mėn. nuo 2017-12-30 iki 2019-12-30

Pasikeitė nuomonėmis apie darbuotojų migraciją

2018 kovo 6 d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (LVPS)  pirmininkas Petras Grėbliauskas, pavaduotojas bei Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso (LPSA) pirmininkas Audrius Cuzanauskas, LVPS atstovė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Daiva Kvedaraitė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Aleksandr Timoškin susitiko su Lietuvos Respublikos Ambasados Ukrainoje įgaliotuoju ministru Gvidu Kerušausku. Susitikimą organizavo šiuo metu daugiau laiko Ukrainoje nei Lietuvoje praleidžiantis  Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis. Susitikime dalyvavo Tarptautinio vystymo fondo vadovė Natalija Murašina.

Susitikimo metu kalbėta apie  darbuotojų migracijos aktualijas. Ukrainiečių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą, skaičius nuolat auga. Jeigu pernai buvo išduota darbo vizų 18 tūkstančiui žmonių, tai šiais metais per du mėnesius – jau 4 tūkstančiams. Žmonių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą skaičius išaugo ir dėl to, kad nuo šių metų pradžios supaprastinta nacionalinių vizų išdavimo tvarka. Tačiau darbuotojams, kurie vyksta komandiravimo tikslu, dokumentų tvarkymo procedūros  ir reikalavimai išliko griežti. Apie tai, kad žmonių, besikreipiančių nacionalinių vizų skaičius auga, akivaizdžiai parodė ir nemaža eilutė prie Lietuvos Ambasados pastato tą rytą, kai atvykome į susitikimą, žmonių neatbaidė nei spaudžiantis šaltukas, nei sniego pusnys.

Lietuvos profesinių sąjungų atstovai sakė, jog jie nėra nusiteikę prieš darbuotojus iš trečiųjų šalių. Tuo labiau, yra suprantami ir tarptautiniai įsipareigojai, ES Rytų partnerystės politika ir darbo jėgos trūkumo problema Lietuvoje, tačiau labai svarbu, kad šie darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami. Darbo migrantai  turėtų įsilieti į jau veikiančias socialinio dialogo ir darbuotojų atstovavimo struktūras. Pasitaiko nemažai atvejų, kai darbuotojai iš trečiųjų šalių, ypač dažnai iš Ukrainos, patenka į situacijas, kai pažeidžiamos jų teisės bei žmogiškasis orumas. P. Grėbliauskas minėjo konkrečius atvejus, kai žmonėms tenka padėti ir kreiptis arba į darbo ginčų komisiją, arba į teismą.

Įgaliotasis ministras Gvidas Kerušauskas sakė, jog Ambasada visada pasirengusi bendradarbiauti šiais klausimais. Jis minėjo, jog svarbu bendradarbiauti ir su Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Ukraina išlieka svarbi Lietuvos rytų kaimynystės šalis, todėl svarbu jai padėti ir vykdyti reformas šalies viduje, ypač mažinant  korupciją, kuri trukdo ekonomikos augimui.

 

Dėl ko įvyko nelaimingas atsitikimas AB „Lietuvos geležinkeliai“?

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga (LVPS) kreipėsi į LR Susisiekimo ministrą Roką Masiulį, ragindama skubiai susitikti su AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos aktyvu. Būtina kuo skubiau aptarti darbo saugos situaciją įmonėje, pažvelgti į darbuotojų darbo ir poilsio rėžimą eilinių darbuotojų akimis. Apie situaciją įmonėje  buvo kalbama ir spaudos konferencijoje, kurią iš karto po nelaimingo atsitikimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų stotyje, organizavo LVPS. Spaudos konferencijoje dalyvavo: AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius, tarybos narys Andrius Šlepikas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos teisininkė Rita Kairienė. Spaudos konferencija organizuota, reaguojant į nelaimingą atsitikimą, kai Vaidotų geležinkelio stotyje žuvo du sniegą nuo bėgių valią darbuotojai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius sako, jog kolkas vyksta tyrimas ir pasakyti, kodėl konkrečiai įvyko nelaimė, dar negalima, galime tik spėlioti. Pastaruoju metu bendrovėje  drastiškai mažinamas darbuotojų skaičius. Galbūt reikia mažinti administracijos darbuotojų skaičių, bet eilinių darbuotojų, mašinistų jau stinga. Stanislavas Fedaravičius ne kartą žodžiu ir raštu kreipėsi į įmonės administraciją, ragindamas atkreipti dėmesį į mašinistų darbo sąlygas. „Šilumvežių mašinistai yra pervargę“, – sako jis. Jau nežiūrint į tai, kad  buvo nuspręsta, jog mašinistai, anksčiau dirbę po du, dabar dirba po vieną, nors kaimyninėse šalyse yra kitaip. „Dar baisiau gali įvykti, ir mes apie tai jau kalbame pusę metų. Mašinistai per susirinkimus su vadovybe atsistoja ir sako: mes važiuojam, valdom traukinius ir mes užmiegam! Vairuodami tiesiog užmiegam. Čia yra vadovybės sugalvotas eksperimentas, kad mašinistai važiuos į kelionę su dvigubu poilsiu. Tai reiškia, kad jie važiuoja 12 valandų, po to miega ne mažiau kaip 6 valandas, po to važiuoja dar 12 valandų, o po to 12 valandų ilsisi. Bet po to reikia vėl 12 valandų važiuot! Ir taip išeina, kad viena kelionė užtrunka 50 ar net 52 valandas. O juk tai yra daugiau, nei savaitinė darbo valandų norma – 48“, –  spaudos konferencijoje sakė S. Fedaravičius.

LVPS teisininkė Rita Kairienė priminė, kad darbo kodekse numatyta, jog darbuotojas turi teisę nedirbti darbų, kurie yra nesuderėti darbo sutartyje arba neįrašyti į pareigines nuostatas. Darbuotojas taip pat turi teisę atsisakyti dirbti darbo, jeigu nėra apmokytas, arba darbas kelia pavojų jo ir kitų darbuotojų gyvybei ir sveikatai.

Ji taip pat sakė, jog atsakyti į klausimą  dėl ko įvyko nelaimė, dar negalima. Ji gerai pažinojo vieną iš žuvusiųjų. Jos žiniomis tas darbuotojas, bendrovėje dirbo vairuotoju.

Š.m. kovo 15 d. planuojamas  profesinės sąjungos atstovų ir AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus  M.Bartuškos susitikimas.

Po ilgus metus trukusios kovos dėl teisingo apmokėjimo už darbą pagaliau atlyginta Lietuvos geležinkelių darbuotojams

Po ilgus metus trukusios kovos dėl teisingo apmokėjimo už darbą poilsio dienomis 2018-08-07 Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai atstovaujantis  AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius informavo apie tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ Operatyvinio valdymo departamento Traukinių valdymo skyriaus vadovas Dalius Jusaitis  informavo, jog Operatyvinio valdymo departamento Traukinių valdymo skyriaus Radviliškio grupės mašinistams Robertui Meliauskui ir Edmundui Jonaičiui, kuriems nebuvo sumokėta už darbą per išeigines dienas dvigubu tarifu, bus grąžinti nesumokėti pinigai už darbą per išeigines dienas.

8 March – International Women’s Day Declaration of the Workers’ Group

On International Women’s Day 2018, the EESC Workers’ Group wants the EU institutions to listen more attentively and effectively to the voice of women: to those who have had the courage to say #MeToo and to those who are saying #IwantWorkLifeBalance.

Women are fighting back against growing attempts to take back control over their bodies and lives. Sexual violence and harassment against women and girls, is the worst manifestation of the power imbalance between women and men in our society. It affects women in the home but also in the workplace. As trade unionists, we must stand firm against violence at work – there can be no decent work with violence at work.
 
The Workers’ Group is supporting the International Trade Union Confederation (ITUC) campaign for an international labour standard on “violence and harassment against women and men in the world of work”, which will be discussed by the International Labour Conference in June 2018.

Many right-wing populists want to push women back into the house to the detriment to their economic independence and their social freedom. Effective work-life balance policies, which allow both women AND men to balance work and family and encourage men to take up an equal share of caring and domestic responsibilities are crucial for women’s emancipation.
 
The EESC Workers’ Group, along with the European Trade Union Confederation (ETUC) and Families Europe (COFACE), is also calling for the swift adoption of the proposed EU Directive on work-life balance for parents and carers. The new legislation would provide a stronger framework of paid family-related leaves, providing working people with real choices to help them balance their family lives with their jobs.
 
On International Women’s Day 2018, the EESC Workers’ Group says:

– STOP gender-based violence at work!
– YES to the Work Life Balance Directive!

Women and men united for liberty, equality and solidarity