On November 10, 2017 a round table discussion “Movement of workers in the Context of the EU Eastern Neighborhood Policy”
On November 10, 2017 a round table discussion “Movement of workers in the Context of the EU Eastern Neighborhood Policy”
Read more.
On the 3rd of November 2017, a roundtable discussion “A New Skills Agenda for Europe. Working together towards increasing human
On the 3rd of November, 2017 a round table discussion “A New Skills Agenda for Europe. Working together to increase
Read more.
Lapkričio 3 d. Lietuvos Vežėjų Profesinės Sąjungos būstinėje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį
Lapkričio 3 d. Vilniuje vyko apskritojo stalo diskusija „Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įdarbinimo galimybes ir
Read more.
On the October 27, 2017, the third round table discussion “Circular (closed cycle) economy situation and perspectives in Lithuania” has
On the October 27, 2017, the third round table discussion on the circular economy “Circular (closed cycle) economy situation and
Read more.
Spalio 27 d. Klaipėdoje įvyko apskritojo stalo diskusija „Žiedinės (uždaro ciklo) ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“
Spalio 27 d. Klaipėdos miesto Rotušėje įvyko jau trečioji apskritojo stalo diskusija apie žiedinę ekonomiką „Žiedinės (uždaro ciklo) ekonomikos situacija
Read more.
Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus
Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija iš 2 metus (2016-2017) trukusio konferencijų
Read more.
Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of Posted Workers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos)
Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of PostedWorkers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos). Tai buvo
Read more.
2017 10 05 SLI event: Meeting/Round Table Discussion regarding the Lithuanian Contact Point Information Network for the European Agency for
On the 5th of October, 2017 in the Radisson Blu hotel an event took place which was organized by the
Read more.
2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko VDI organizuotas renginys “Europos saugos ir sveikatos darbo agentūros Lietuvos ryšių
2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas renginys
Read more.
Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir priimančiųjų šalių interesų
Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje, Rogaška Slatina miestelyje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir
Read more.