SIŪLOME GERINTI VAIRUOTOJŲ DARBO SĄLYGAS

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas ir Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga atstovauja bei gina savo narių teisėtus interesus ir per nepilnus trejus metus turėjo 1750 darbo ginčų bei teismo bylų.

Matydami darbo migrantų krizę Lietuvoje, apie kurią jau kalba ir tarptautinės organizacijos, stebėdami Lietuvoje dirbančių darbuotojų bejėgišką padėtį kovojant su laukiniu kapitalizmu Lietuvos transporto sektoriuje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai mes pateikėme šiuos siūlymus

1. Nuo 2022 m. esamą koeficientą 1.65% didinti iki 2%;

2. Panaikinti galimybę darbdaviams mažinti dienpinigių normas, paliekant tik nustatytą LR Vyriausybės finansų ministro 2018 metų balandžio 18d. nutarimą Nr. 383. Ši nuostata leidžianti susitarti darbuotojui su darbdaviu darbo arba kolektyvinėje sutartyje nurodant konkretų dienpinigių mažinimo procentą – nepasiteisino. Darbdaviai nesilaiko LR darbo kodekso normų ir piktnaudžiauja savo padėtimi priimdami vienašališkus sprendimus t. y. procento dalį nurodo komandiruotės įsakymuose. Darbdaviai specialiai perkelia vieną sakinio dalį, kurioje nurodyta ,,ne mažiau kaip 50%“ ir tokiu būdu piktnaudžiauja savo padėtimi priimdami vienašališkus sprendimus ir pasilikdami sau galimybę manipuliacijai dėl išskaitų iš darbuotojo atlyginimo.

3. Užtikrinti socialines garantijas darbuotojams, esantiems neapmokamose atostogose. Siūlome keisti neapmokamų atostogų reglamentavimą arba peržiūrėti galimas išimtis.

4. Riboti neapmokamų atostogų trukmę ir nedraustų periodų skaičių.

5. Vykdyti periodinę kontrolę (pvz., kas 3 mėn.) kaip darbdaviai vykdo teisės aktuose nustatytus įpareigojimus: t. y. teikia Lietuvos transporto saugos administracijai vairuotojų kortelės duomenis. P.S. 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo įstatymas, kuris įpareigoja Lietuvos transporto įmones teikti tachografo duomenis (vairuotojo darbo ir poilsio laiko, kelionių trukmės ir kitus pažeidimus) Lietuvos transporto saugos administracijai. Lietuvos transporto saugos administracija kartu su LR Susisiekimo ministerija patvirtino, kad iki šiol nei viena įmonė šios prievolės nesilaikė ir duomenų neteikė. Galimai tai daroma sąmoningai, nes šių duomenų analizė parodys tikrą pažeidimų mąstą, kad nesilaikoma LR įstatymų, o kontroliuojančios institucijos nieko nekontroliuoja.

6. Griežtinti ir dažninti kontrolę bei didinti baudas už klastojamus žiniaraščius, neriboto laiko komandiruotes, nefiksuojamą kitų darbų (plaktukų) laiką ir kt.

7. Įpareigoti darbdavius, keičiant LR darbo kodekso normas, kas mėnesį privalomai siųsti darbuotojams el. paštu detalizuotus atsiskaitymo lapelius su duomenimis, kaip numatyta LR DK 148 str., apie išdirbtas valandas (išskiriant dienines, naktines, šventines, papildomas darbo valandas), nurodyti ar darbuotojui taikomas NPD ir koks. Taip užkersime kelią klestėti nedeklaruojamam darbui ir nelegaliems susitarimams.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas