Profsąjunga vėl stoja mūru už priešmokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojus. O ką gina vietos savivaldybė?

Prieš du metus Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas mūru stojo už Šalčininkų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ dirbančias moteris. Tada darbuotojos skundėsi, kad nuolat pažeidžiamos jų teisės, kad įstaigoje vykdomas aukščiausio lygio mobingas, o savivaldybės valdžia tai toleruoja. Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ buvo nustatyta trylika pažeidimų ir savivaldybei tai visai netrukdė. Bet rezultatas džiuginantis dėl to, kad moterys po sunkios kovos liko čia dirbt ir toliau dalinasi savo kompetencijomis su kitais darbuotojais bei meile vaikams.

Profesinė sąjunga įgijusi sėkmingos patirties nenuleidžia rankų ir toliau gina savo narius iš Klaipėdos.  2020 m. gruodžio 8 dieną Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas kreipėsi į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą  bei Klaipėdos rajono savivaldybę dėl Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Putinėlis” direktorės kompetencijų įvertinimo, ar ji gali dirbti vaikų ugdymo įstaigoje. Rašte savivaldybei buvo prašoma įvertinti profesinę riziką darbo vietoje, įskaitant psichosocialinius rizikos veiksnius bei ištirti ar auklėtojos padėjėja buvo atleista teisėtai.

Klaipėdos Darbo ginčų komisija nusprendė ieškovės prašymą tenkinti ir pripažinti, kad darželio darbuotoja iš darbo nuo 2020-11-25 L R  DK58 str2 d2 p pagrindu atleista buvo neteisėtai ir grąžinti ją Klaipėdos lopšelio – darželio „Putinėlis“ auklėtojos padėjėjos pareigas. Buvo nuspręsta išieškoti neteisėtai atleistai darbuotojai nustatytą piniginę sumą iš Klaipėdos lopšelio – darželio „Putinėlis“  vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos.

Vėliau buvo gautas skundas iš kitų darželio darbuotojų. Rašytiniame skunde darželio darbuotojos teigė, kad nebegali daugiau kentėti prieš jas vykdomo direktorės psichologinio smurto, bijo būti atleistos, kaip buvo atleidžiami kiti darbuotojai. Moterys teigė, kad įstaigoje mato daug nepotizmo apraiškų, neteisybės, patiria aukščiausio lygio mobingą, nuolat girdi grasinimus apie atleidimą ,,vilko bilietu“ ir kt. Rašte profsąjungai rašoma, kad ,,darželyje yra taikomi dvigubi standartai. Administracijai nuolankiems, t. y. „saviems”- vieni, o ne nuolankiems – kiti.

Profsąjungai yra žinoma, kad per nepilnus tris metus kolektyve pasikeitė apie 50 proc. darbuotojų (atleistų darbuotojų procentinė išraiška būtų dar didesnė, jeigu neskaičiuotume administracijos darbuotojų). Manoma, kad įstaigos vadovė aplaidžiai vykdė darbo laiko apskaitą, netinkamai naudojo įstaigos lėšas. Dokumentai įrodo, kad ne kartą buvo pažeistas LR Darbo kodeksas. Įrodymai kalba, kad vadovė nepaisė LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, kad 1.1.4 „skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas. Pirminis pažeidimas buvo padarytas, kai 2020 m. lapkričio 12 d. įstaigos vadovė surengė pedagogų susirinkimą. Vėliau sisteminiai pažeidimai buvo daromi išvien nuo iki gruodžio 8 d. Tai patvirtina darbuotojų parašai, surinkti susirinkimų metu.

Deja, direktorė pažeidė ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, susirinkimo metu viešindama asmeninę darbuotojų ir konfidencialią informaciją. Ji, neįvertinusi situacijos, blogai besijaučiančiai darbuotojai (pakilus temperatūrai), draudė kreiptis į gydytojus, nors temperatūra galėjo būti Covid-19 simptomas. Vadovė neatsakingu elgesiu rizikavo vaikų ir kitų darbuotojų sveikata.

Klaipėdos DGK sprendimu darbuotoja grąžinta į darbą ir dėl direktorės aplaidumo ir neteisėtos veiklos darbuotojai turi būti išmokėta kompensacija. Dėl direktorės tiesioginės kaltės įstaiga patyrė žalą.

Vertinant aplinkybes, galima teigti, kad šios įstaigos administracija tiesiogiai kišasi į Darbo tarybos ir profesinės sąjungos veiklą, taip pažeisdama LR Darbo kodekso nuostatas. Direktorė pažeidė Klaipėdos lopšelio – darželio „Putinėlis“ vidaus ir darbo tvarkos taisykles. Būdama administracijos vadove ji privalėjo elgtis profesionaliai ir laikytis pedagoginės etikos. Tačiau net 16 šeimų, norėdamos apginti atleidžiamą darbuotoją, buvo priverstos raštu kreiptis į Klaipėdos darbo ginčų komisiją.

Klaipėdos miesto savivaldybės meras Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso atsakomajame rašte teigia: ,,Administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo skyrius) specialistai, siekdami išsiaiškinti Jūsų kreipimesi minimą situaciją, paprašė direktorės pateikti paaiškinimą dėl minimų atvejų, susijusių su Įstaigos mikroklimatu, ir juos pagrįsti“.

Įstaigos direktorė prie savo paaiškinimo, pateikto Administracijos direktoriui, pridėjo Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų š. m. balandžio mėn. atliktą Įstaigos mikroklimato tyrimą, iš kurio aiškėja, kad kolektyvo požiūris į vadovą yra vertinamas gerai, labiausiai vadovas vertinamas už tai, kad gerbia darbuotojus. Pakartotinis Įstaigos mikroklimato vertinimas bus pateiktas artimiausiu metu, todėl bus galima paanalizuoti Įstaigos mikroklimato pokyčius. (Nekantriai laukiame).

Surašyti teiginiai verčia abejoti ir kyla klausimas, kokiu būdu tie tyrimai buvo atliekami, jeigu faktai ir darbuotojai teigia kitaip. Susigalvoti ir meluoti gali galbūt du darbuotojai, bet ne dešimt. Darbuotojai manantys kitaip netgi pasirašo rašte.

Savivaldybės rašte teigiama, kad lopšelio – darželio vadovė 2018 – 2019 m. užduočių atlikimas įvertintas labai gerai. Numatytos užduotys buvo įvykdytos ir viršytos. Tokiam vertinimui pritarė ir Įstaigos taryba.

Kyla klausimas, jeigu užduotys (ir kokios tos užduotys) buvo atliktos gerai, tada kodėl darželyje yra susiklosčiusi tokia situacija, o darbuotojai atleidinėjami nepagrįstai (DK sprendimas).

Profsąjunga vėl kreipėsi į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą  bei Klaipėdos rajono savivaldybę ir paprašė, kad Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Putinėlis“ direktorės kompetencijos būtų įvertintos nepriklausomų ekspertų ir visi pažeidimai išsamiai išanalizuoti ir įvertinti, patvirtinti arba argumentuotai paneigti.

Taip pat profsąjunga raštu paprašė, kad situacija darželyje būtu stebima, nes darbuotojai, kurie nepabijojo pasisakyti, šiuo metu jaučiasi nesaugiai.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas