Pasikeitė nuomonėmis apie darbuotojų migraciją

2018 kovo 6 d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (LVPS)  pirmininkas Petras Grėbliauskas, pavaduotojas bei Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso (LPSA) pirmininkas Audrius Cuzanauskas, LVPS atstovė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Daiva Kvedaraitė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Aleksandr Timoškin susitiko su Lietuvos Respublikos Ambasados Ukrainoje įgaliotuoju ministru Gvidu Kerušausku. Susitikimą organizavo šiuo metu daugiau laiko Ukrainoje nei Lietuvoje praleidžiantis  Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis. Susitikime dalyvavo Tarptautinio vystymo fondo vadovė Natalija Murašina.

Susitikimo metu kalbėta apie  darbuotojų migracijos aktualijas. Ukrainiečių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą, skaičius nuolat auga. Jeigu pernai buvo išduota darbo vizų 18 tūkstančiui žmonių, tai šiais metais per du mėnesius – jau 4 tūkstančiams. Žmonių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą skaičius išaugo ir dėl to, kad nuo šių metų pradžios supaprastinta nacionalinių vizų išdavimo tvarka. Tačiau darbuotojams, kurie vyksta komandiravimo tikslu, dokumentų tvarkymo procedūros  ir reikalavimai išliko griežti. Apie tai, kad žmonių, besikreipiančių nacionalinių vizų skaičius auga, akivaizdžiai parodė ir nemaža eilutė prie Lietuvos Ambasados pastato tą rytą, kai atvykome į susitikimą, žmonių neatbaidė nei spaudžiantis šaltukas, nei sniego pusnys.

Lietuvos profesinių sąjungų atstovai sakė, jog jie nėra nusiteikę prieš darbuotojus iš trečiųjų šalių. Tuo labiau, yra suprantami ir tarptautiniai įsipareigojai, ES Rytų partnerystės politika ir darbo jėgos trūkumo problema Lietuvoje, tačiau labai svarbu, kad šie darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami. Darbo migrantai  turėtų įsilieti į jau veikiančias socialinio dialogo ir darbuotojų atstovavimo struktūras. Pasitaiko nemažai atvejų, kai darbuotojai iš trečiųjų šalių, ypač dažnai iš Ukrainos, patenka į situacijas, kai pažeidžiamos jų teisės bei žmogiškasis orumas. P. Grėbliauskas minėjo konkrečius atvejus, kai žmonėms tenka padėti ir kreiptis arba į darbo ginčų komisiją, arba į teismą.

Įgaliotasis ministras Gvidas Kerušauskas sakė, jog Ambasada visada pasirengusi bendradarbiauti šiais klausimais. Jis minėjo, jog svarbu bendradarbiauti ir su Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Ukraina išlieka svarbi Lietuvos rytų kaimynystės šalis, todėl svarbu jai padėti ir vykdyti reformas šalies viduje, ypač mažinant  korupciją, kuri trukdo ekonomikos augimui.

 

Dėl ko įvyko nelaimingas atsitikimas AB „Lietuvos geležinkeliai“?

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga (LVPS) kreipėsi į LR Susisiekimo ministrą Roką Masiulį, ragindama skubiai susitikti su AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos aktyvu. Būtina kuo skubiau aptarti darbo saugos situaciją įmonėje, pažvelgti į darbuotojų darbo ir poilsio rėžimą eilinių darbuotojų akimis. Apie situaciją įmonėje  buvo kalbama ir spaudos konferencijoje, kurią iš karto po nelaimingo atsitikimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vaidotų stotyje, organizavo LVPS. Spaudos konferencijoje dalyvavo: AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius, tarybos narys Andrius Šlepikas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos teisininkė Rita Kairienė. Spaudos konferencija organizuota, reaguojant į nelaimingą atsitikimą, kai Vaidotų geležinkelio stotyje žuvo du sniegą nuo bėgių valią darbuotojai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius sako, jog kolkas vyksta tyrimas ir pasakyti, kodėl konkrečiai įvyko nelaimė, dar negalima, galime tik spėlioti. Pastaruoju metu bendrovėje  drastiškai mažinamas darbuotojų skaičius. Galbūt reikia mažinti administracijos darbuotojų skaičių, bet eilinių darbuotojų, mašinistų jau stinga. Stanislavas Fedaravičius ne kartą žodžiu ir raštu kreipėsi į įmonės administraciją, ragindamas atkreipti dėmesį į mašinistų darbo sąlygas. „Šilumvežių mašinistai yra pervargę“, – sako jis. Jau nežiūrint į tai, kad  buvo nuspręsta, jog mašinistai, anksčiau dirbę po du, dabar dirba po vieną, nors kaimyninėse šalyse yra kitaip. „Dar baisiau gali įvykti, ir mes apie tai jau kalbame pusę metų. Mašinistai per susirinkimus su vadovybe atsistoja ir sako: mes važiuojam, valdom traukinius ir mes užmiegam! Vairuodami tiesiog užmiegam. Čia yra vadovybės sugalvotas eksperimentas, kad mašinistai važiuos į kelionę su dvigubu poilsiu. Tai reiškia, kad jie važiuoja 12 valandų, po to miega ne mažiau kaip 6 valandas, po to važiuoja dar 12 valandų, o po to 12 valandų ilsisi. Bet po to reikia vėl 12 valandų važiuot! Ir taip išeina, kad viena kelionė užtrunka 50 ar net 52 valandas. O juk tai yra daugiau, nei savaitinė darbo valandų norma – 48“, –  spaudos konferencijoje sakė S. Fedaravičius.

LVPS teisininkė Rita Kairienė priminė, kad darbo kodekse numatyta, jog darbuotojas turi teisę nedirbti darbų, kurie yra nesuderėti darbo sutartyje arba neįrašyti į pareigines nuostatas. Darbuotojas taip pat turi teisę atsisakyti dirbti darbo, jeigu nėra apmokytas, arba darbas kelia pavojų jo ir kitų darbuotojų gyvybei ir sveikatai.

Ji taip pat sakė, jog atsakyti į klausimą  dėl ko įvyko nelaimė, dar negalima. Ji gerai pažinojo vieną iš žuvusiųjų. Jos žiniomis tas darbuotojas, bendrovėje dirbo vairuotoju.

Š.m. kovo 15 d. planuojamas  profesinės sąjungos atstovų ir AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus  M.Bartuškos susitikimas.

Po ilgus metus trukusios kovos dėl teisingo apmokėjimo už darbą pagaliau atlyginta Lietuvos geležinkelių darbuotojams

Po ilgus metus trukusios kovos dėl teisingo apmokėjimo už darbą poilsio dienomis 2018-08-07 Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai atstovaujantis  AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius informavo apie tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ Operatyvinio valdymo departamento Traukinių valdymo skyriaus vadovas Dalius Jusaitis  informavo, jog Operatyvinio valdymo departamento Traukinių valdymo skyriaus Radviliškio grupės mašinistams Robertui Meliauskui ir Edmundui Jonaičiui, kuriems nebuvo sumokėta už darbą per išeigines dienas dvigubu tarifu, bus grąžinti nesumokėti pinigai už darbą per išeigines dienas.

8 March – International Women’s Day Declaration of the Workers’ Group

On International Women’s Day 2018, the EESC Workers’ Group wants the EU institutions to listen more attentively and effectively to the voice of women: to those who have had the courage to say #MeToo and to those who are saying #IwantWorkLifeBalance.

Women are fighting back against growing attempts to take back control over their bodies and lives. Sexual violence and harassment against women and girls, is the worst manifestation of the power imbalance between women and men in our society. It affects women in the home but also in the workplace. As trade unionists, we must stand firm against violence at work – there can be no decent work with violence at work.
 
The Workers’ Group is supporting the International Trade Union Confederation (ITUC) campaign for an international labour standard on “violence and harassment against women and men in the world of work”, which will be discussed by the International Labour Conference in June 2018.

Many right-wing populists want to push women back into the house to the detriment to their economic independence and their social freedom. Effective work-life balance policies, which allow both women AND men to balance work and family and encourage men to take up an equal share of caring and domestic responsibilities are crucial for women’s emancipation.
 
The EESC Workers’ Group, along with the European Trade Union Confederation (ETUC) and Families Europe (COFACE), is also calling for the swift adoption of the proposed EU Directive on work-life balance for parents and carers. The new legislation would provide a stronger framework of paid family-related leaves, providing working people with real choices to help them balance their family lives with their jobs.
 
On International Women’s Day 2018, the EESC Workers’ Group says:

– STOP gender-based violence at work!
– YES to the Work Life Balance Directive!

Women and men united for liberty, equality and solidarity

2017 lapkričio 10 d. Druskininkuose vyko apskritojo stalo diskusija „Darbuotojų judėjimas – ES Rytų kaimynystės politikos kontekste“

2017 lapkričio 10 d. Druskininkuose vyko apskritojo stalo diskusija „Darbuotojų judėjimas – ES Rytų kaimynystės politikos kontekste“. Renginyje dalyvavo Druskininkių miesto mero patarėja Irena Lytikienė, J.E. p. Lietuvos Respublikos Konsulas  Baltarusijoje (Gardine) Genadijus Mackelis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai Daiva Kvedaraitė ir Gintaras Morkis,  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Rasa Malaiškienė, Valtybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas, Migracijos departamento prie VRM Imigracijos skyriaus vedėja Lucija Voišnis, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Grėbliauskas bei  pavaduotojas Audrius Cuzanauskas,  asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Artūras Tementas,  Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, kiti profesinių sąjungų ir nevyriausybinių  organizacijų atstovai. Renginio tikslas: aptarti darbuotojų judumo situaciją ES Rytų kaimynystės politikos kontekste. Dalyviai pristatė EESRK Rytų partnerystės iniciatyvą, ES direktyvas, reglamentuojančias trečiųjų šalių piliečių gyvenimą ir darbą, VDI ataskaitą dėl trečiųjų šalių piliečių, norinčių dirbti Lietuvoje, mobilumo partnerystės susitarimą, procedūras ir sunkumus įdarbinant užsieniečius bei trečiųjų šalių darbuotojų problemas.

On November 10, 2017 a round table discussion “Movement of workers in the Context of the EU Eastern Neighborhood Policy” was held in Druskininkai.

On November 10, 2017 a round table discussion “Movement of workers in the Context of the EU Eastern Neighborhood Policy” was held in Druskininkai. Participants: the counselor of the mayor of Druskininkai Irena Lytikienė, temporarily performing the duty of the Consul of the Republic of Lithuania in Belarus (Gdynia) Genadijus Mackelis, members of the European Economic and Social Committee Daiva Kvedaraitė and Gintaras Morkis, representative of the Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania Rasa Malaiškienė, Deputy Chief Inspector of the State Labor Inspectorate Dalius Čeponas, Head of the Immigration Department of the Migration Department under the Ministry of the Interior Affairs Lucija Voisnis, Chairman of the Lithuanian Carriers’ Trade Union Petras Grėbliauskas and Vice-Chairman Audrius Cuzanauskas, member of the Presidium of the “Linava” Association Artūras Tementas, chairman of the Lithuanian Transport Workers’ Trade Union Forum Ramūnas Narbutas and other representatives of the trade unions and non-governmental organizations. The purpose of the meeting was to discuss the situation of workers’ mobility in the context of the EU Eastern Neighborhood Policy. The participants presented the Eastern Partnership Initiative by the EESC, the EU directives governing the life and work of the third-country nationals, the SLI’s report on dealing with third country nationals trying to work in Lithuania, the Mobility Partnership Agreement, the procedures and hardships of employing foreigners and third-country worker’s problems.