Ir vėl darbo migrantas iš Ukrainos tapo darbdavio

Kūčių išvakarėse vairuotojas darbo migrantas iš Ukrainos kreipėsi į ,,Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą“, kad jam padėtų susigrąžinti jo asmens dokumentą, t. y. laikiną leidimą gyventi Lietuvoje iš darbdavio UAB ,,Meidovis“. Dokumentą buvo nusavinęs įmonės direktorius Darius Kaziukonis.

Vairuotojas gruodžio mėn. grįžo iš komandiruotės ir paprašė direktoriaus atiduoti jam priklausantį dokumentą, bet direktorius piktybiškai jo negrąžino.

Taip pat vairuotojas profsąjungai skundėsi, kad jam ne tik negrąžina asmens  dokumento, bet dar ir iki šiol neišmokėtas darbo užmokestis už 4 mėnesių komandiruotę. Vairuotojas teigė, kad per visą 4 mėn. komandiruotės laikotarpį vairuotojui buvo išmokėta vos 800 eurų. Patikrinus – tai patvirtina banko kortelės išrašas.

Kai gruodžio 23 d. vairuotojas kreipėsi į profesinę sąjungą pagalbos, profsąjungos pirmininkė susisiekė su direktoriumi ir informavo jį, kad jis neturi teisės neatiduoti asmens dokumento, nes tai yra asmens nuosavybė. Direktorius D. Kaziukonis atsakė, kad kol darbuotojas vėl neatvyks į darbovietę ir nepasirašys finansinių dokumentų, ataskaitų ir t.t. nieko darbuotojas negaus. Po poros valandų, vėl susisiekus su direktoriumi ir paraginus jį atiduoti asmens dokumentą direktorius atsisakė jį grąžinti.

Įvertinus situaciją, profesinė sąjunga kreipėsi bendruoju pagalbos telefonu 112 ir dėl esamo pažeidimo iškvietė policiją, kad padėtų darbo migrantui atgauti asmens dokumentą. Pirmininkė kartu su vairuotojų nuvyko į UAB ,,Meidovis“ biurą Vilniuje, ten ir susitiko su direktoriumi. Susitikimo metu, kuris vyko koridoriuje prie ofiso durų, D. Kaziukonis neigė esąs direktorius ir tvirtino, kad neturi kompetencijos atsakinėti į profsąjungos pirmininkės užduodamus klausimus ir neva jokių dokumentų jis neturi.

Pirmininkė paklausė vairuotojo, kokios yra pareigos asmens, su kuriuo jie dabar kalba. Vairuotojas patvirtino, kad tai yra direktorius Darius Kaziukonis. Po įžūlaus ir žeminančio pokalbio darbdavys išskubėjo iš biuro. Policijai atvykus po 50 minučių UAB ,,Meidovis“ biure likęs darbuotojas atsakė, kad nieko nežino ir jokių dokumentų neturi, tad vairuotojas su profesinės sąjungos pirmininke nuvyko į policijos nuovadą surašyti pareiškimo dėl neteisėtai laikomo asmens dokumento ir pradėti ikiteisminį tyrimą.

Gruodžio 23 d. UAB ,,Meidovis“ vairuotojas išvyko į Ukrainą be asmens dokumento (laikino leidimo gyventi Lietuvoje) ir be darbo užmokesčio už 4 mėnesių komandiruotę.

UAB ,,Meidovis“ veiksmai

Po gruodžio 23d. įvykių darbdavys du kartus išsiuntė raginimus vairuotojui lietuvių kalba, kurios darbuotojas nesupranta. Raginimuose nurodo, kad darbuotojas turi atvykti į biurą, pateikti raštu paaiškinimus ir pasirašyti reikiamus dokumentus.

Darbuotojas buvo du kartus įmonės biure gruodžio 22 d. ir gruodžio 23 d., tačiau darbdaviui to buvo mažai.

Darbdavys neatidavęs dokumento, kuris žymi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, tyčia užkirto kelią atvykti užsieniečiui į Lietuvą.

Paskelbus karantiną Lietuvoje, į šalį įleidžiami trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi darbo sutartį ir laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Su biometriniu pasu ar darbo viza darbuotojai nėra įleidžiami į Lietuvą, net ir turintys darbo sutartį.

Darbdavys raginime nurodo, kad sustabdo komandiruočių dienpinigių mokėjimą.

Vairuotojas gruodžio 21 d. grįžo iš komandiruotės, tačiau nei darbo užmokestis nei dienpinigiai iki šiol nebuvo išmokėti. Šiandien sausio 6 diena, pinigų vairuotojas dar negavo.

UAB ,,Meidovis“ greičiausiai atleis vairuotoją pagal DK 58 str. t. y. dėl neatvykimo į darbą. Tikėtina, kad įmonė neatiduos ir anuliuos vairuotojo laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.

Darbuotojas neatgavęs savo asmens dokumento patyrė didelę žalą

O kur dar asmens teisių, LR Konstitucijos pažeidimai ir kt.
1. Vairuotojas neturi galimybės atvykti į Lietuvą;
2. Negali atsiimti savo asmens dokumento;
3. Iki šiol nėra gavęs darbo užmokesčio ir dienpinigių už 4 mėnesių komandiruotę;
4. Neturi galimybės asmeniškai ginti savo teisių t. y. negali dalyvauti policijos apklausoje, kaip nukentėjęs asmuo;
5. Negali asmeniškai pateikti skundo Darbo ginčų komisijai dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių;
6. Darbuotojas neturi galimybės tęsti darbinę veiklą Lietuvoje (perrašyti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, sudarius darbo sutartį su kita įmone), nes neturi dokumento originalo. 

Tai dar vienas iš pavyzdžių modernios vergovės Lietuvos transporto sektoriuje

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas