Ar gali valstybė uždrausti moteriai su negalia būti motina?

Beveik pusė Lietuvoje apklaustų respondentų mano, kad kad priverstinė sterilizacija ir (arba) priverstinis nėštumo nutraukimas moterims, turinčioms tam tikrą negalią – pateisinamas. Tik 32 proc. pripažino, kad galėtų turėti romantinių santykių su negalią turinčiu žmogumi. Bet daugiau nei pusė sutinka, kad kad negalia nėra kliūtis moterims būti seksualioms. Respondentai mano, kad politikoje šioms moterims ne vieta.

Moterys ir mergaitės su negalia patiria dvigubą diskriminaciją ir yra labiau pažeidžiamos. Jos nuolat patiria diskriminaciją ne tik smurto, bet ir švietimo, įsidarbinimo, socialinės politikos, pilietinio dalyvavimo, seksualumo, socialinės reprezentacijos, motinystės, šeimos ir kitose kasdieninio gyvenimo srityse.

Žmonės su negalia yra nuolatinėje kovoje už savo gyvenimą. Jiems reikia daug pastangų nepalūžti. Šie žmonės nuolat turi kovoti už vietą po saulė. Kodėl? Mes juk visi turime vienodas teises būti laimingais, kurti šeimą, mokytis, siekti karjeros, pažinti pasaulį, kurti, dalintis… Kur pradingo mūsų tautos jautrumas? Nejaugi galima pasmerkti moterį dėl to, kad iš jos ir taip daug atimta? Kiekviena moteris turi teisę į savo kūną ir niekas kitas neturi suteikti leidimo gimdyti jai ar ne. Bet koks įsikišimas į jos sprendimą yra žmogaus teisių pažeidimas.

Kodėl neįgalios moterys negali būti politikės? Kas taip nusprendė? Neįgali moteris politikoje turi atstovauti panašaus likimo moterų teises. Tik tą patį išgyvenanti asmenybė gali suprasti kitą ir jai padėti.

Atimti iš suluošintos moters laimę būti motina – tai nusikaltimas, prilygstantis nužudymui. Motinystė – tai įgimtas instinktas, varomoji jėga gyventi ne tik dėl savęs. Taip, tai didelis darbas ir atsakomybė. Bet valstybė neturi teisės to atimti iš neįgalaus žmogaus. Atvirkščiai, ji turi padėti neįgaliam žmogui kabintis į gyvenimą ir suteikti visas galimybes auginti jaunąją kartą.

Mielieji, nesudaiktėkime. Juk nežinome, koks likimas laukia mūsų ir mūsų vaikų. Kiekvienas valstybės pilietis nepriklausomai jis įgalus ar ne, turi teisę saugoti ir ginti savo orumą.

Daugiau: http://gap.lt/tyrimas-regionuose-priblokse-kas-antras-pritaria-moteru-su-negalia-sterilizacijai-kas-trecias-isitikines-kad-politikoje-joms-ne-vieta/?fbclid=IwAR1uMGHedDie8sQVmXZViEGnY2A_c6dKIXo94EypFV_-wZFpmwe72K5H7jc

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas