Apie Mus

Daug metų dirbame su transporto srities atstovais: aviacija, autobusų parkais, geležinkelio darbuotojais ir dabar aktyviai  kovojama už tolimųjų reisų vairuotojų teisių gynimą.

Mūsų teisės skyrius nuolat atnaujina ir teikia naujausias žinias apie pasikeitimus darbo teisėje dėl užmokesčio, dienpinigių normų ir t.t.

Mes turime patirties ir laimėjome didelį skaičių bylų Darbo ginčų komisijose, dėl neteisingai skaičiuojamų algų ir išmokų tolimųjų reisų vairuotojams.

Mūsų teisės skyrius, pagal esamus įstatymus gali tiksliai paskaičiuoti kiek Jums turi būti mokama.

Darbo ginčų komisijoje, dalyvaujant ir mūsų organizacijai, darbuotojams per metus išmokama iki 2 milijonų eurų nesumokėtų pinigų.

Втечение многих лет мы работаем с представителями транспортной отрасли: авиацией, автобусными парками, железнодорожниками и в настоящее время активно участвуем в борьбе за защиту прав водителей грузовиков.

Наш юридический отдел постоянно обновляет и предоставляет новейшую информацию об изменениях в трудовом законодательстве о заработной плате, суточных ставках и т. д.
Отправив нам свой номер телефона – Юридический отдел сможет  посылать вам нужную и актуальную информацию.

Мы помогаем нашим членам профсоюза в подсчете зарплаты, информируем об инновациях в трудовом праве и предоставляем юридические консультаций.