Pasikeitė nuomonėmis apie darbuotojų migraciją

2018 kovo 6 d. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (LVPS)  pirmininkas Petras Grėbliauskas, pavaduotojas bei Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso (LPSA) pirmininkas Audrius Cuzanauskas, LVPS atstovė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Daiva Kvedaraitė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Aleksandr Timoškin susitiko su Lietuvos Respublikos Ambasados Ukrainoje įgaliotuoju ministru Gvidu Kerušausku. Susitikimą organizavo šiuo metu daugiau laiko Ukrainoje nei Lietuvoje praleidžiantis  Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis. Susitikime dalyvavo Tarptautinio vystymo fondo vadovė Natalija Murašina.

Susitikimo metu kalbėta apie  darbuotojų migracijos aktualijas. Ukrainiečių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą, skaičius nuolat auga. Jeigu pernai buvo išduota darbo vizų 18 tūkstančiui žmonių, tai šiais metais per du mėnesius – jau 4 tūkstančiams. Žmonių, norinčių atvykti dirbti į Lietuvą skaičius išaugo ir dėl to, kad nuo šių metų pradžios supaprastinta nacionalinių vizų išdavimo tvarka. Tačiau darbuotojams, kurie vyksta komandiravimo tikslu, dokumentų tvarkymo procedūros  ir reikalavimai išliko griežti. Apie tai, kad žmonių, besikreipiančių nacionalinių vizų skaičius auga, akivaizdžiai parodė ir nemaža eilutė prie Lietuvos Ambasados pastato tą rytą, kai atvykome į susitikimą, žmonių neatbaidė nei spaudžiantis šaltukas, nei sniego pusnys.

Lietuvos profesinių sąjungų atstovai sakė, jog jie nėra nusiteikę prieš darbuotojus iš trečiųjų šalių. Tuo labiau, yra suprantami ir tarptautiniai įsipareigojai, ES Rytų partnerystės politika ir darbo jėgos trūkumo problema Lietuvoje, tačiau labai svarbu, kad šie darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami. Darbo migrantai  turėtų įsilieti į jau veikiančias socialinio dialogo ir darbuotojų atstovavimo struktūras. Pasitaiko nemažai atvejų, kai darbuotojai iš trečiųjų šalių, ypač dažnai iš Ukrainos, patenka į situacijas, kai pažeidžiamos jų teisės bei žmogiškasis orumas. P. Grėbliauskas minėjo konkrečius atvejus, kai žmonėms tenka padėti ir kreiptis arba į darbo ginčų komisiją, arba į teismą.

Įgaliotasis ministras Gvidas Kerušauskas sakė, jog Ambasada visada pasirengusi bendradarbiauti šiais klausimais. Jis minėjo, jog svarbu bendradarbiauti ir su Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Ukraina išlieka svarbi Lietuvos rytų kaimynystės šalis, todėl svarbu jai padėti ir vykdyti reformas šalies viduje, ypač mažinant  korupciją, kuri trukdo ekonomikos augimui.

 

Posted in Uncategorized.