2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko VDI organizuotas renginys “Europos saugos ir sveikatos darbo agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo susitikimas – apvalaus stalo diskusija”

2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas renginys “Europos saugos ir sveikatos darbo agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo susitikimas – apvalaus stalo diskusija”. Jame dalyvavome ir mes – Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos bei AB “Lietuvos geležinkeliai” profesinės sąjungos atstovai. Renginyje sveikinimo žodį tarė VDI vadovo pavaduotojas Dalius Čeponas bei Nerita Šot, VDI komunikacijos skyriaus vadovė. Ji parengė išsamius pristatymus apie EU-OSHA (Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros) veiklą bei pagrindinius darbuotojams ir profesinėms sąjungoms internetu prieinamus naudingus OSHA išteklius.

Taip pat ji pristatė šios organizacijos įsteigtą apdovanojimą, suteikiamą darbdaviams, kurie geriausiai rūpinasi savo darbuotojų sauga. Tai labai sudomino mūsų profesinę sąjungą, kaip socialinio dialogo skatintoją, turinčią patirties gerinant santykius tarp darbdavių ir darbuotojų vienoje iš stambiausių Lietuvos vežėjų bendrovių – AB “Lietuvos geležinkeliai”. Šis susitikimas atvėrė daug galimybių ir naudingos informacijos darbuotojų sveikatos ir darbų saugos gerinimui mūsų nariams, kadangi sėkmingai bendradarbiaujame su VDI atstovais, kurie noriai dalinasi tiek naudinga medžiaga, tiek ir savo darbuotojų kompetencija mūsų nariams svarbiais klausimais.

Taip pat daug dėmesio skirta EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijos planavimui bei efektyvaus cheminių medžiagų valdymo planavimui. Tai tampa labai aktualia tema Lietuvoje, kadangi vis daugiau įmonių dirba su cheminėmis medžiagomis, su kuriomis tiesiogiai tenka susidurti darbuotojams, kas gali kelti profesinę riziką jų sveikatai bei gyvybei. Renginio eigoje įvyko diskusija, kurioje pasisakė svečiai iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos apsaugos ministerijos bei kitų suinteresuotų institucijų, kurios rūpinasi pavojingų cheminių medžiagų valdymu.

Buvo pabrėžiama Lietuvos įmonių edukacijos svarba dėl pavojingų cheminių medžiagų ir saugaus jų panaudojimo. Svarbu kviesti tiek darbdavius tiek ir darbuotojus į specialius jiems skirtus mokymus vien tam, kad užkirsti kelią kenksmingoms darbo sąlygoms bei potencialioms ligoms, susijusioms su darbu su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. Tokio pobūdžio renginiai VDI iniciatyva bus organizuojami ir netolimoje ateityje kituose Lietuvos miestuose bei pristatys gerąją patirtį, naudingą informaciją bei diskusijose gvildens su darbuotojų sveikatos sauga susijusias problemas.

 

Posted in Uncategorized.