Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir priimančiųjų šalių interesų sąžiningai darbo rinkai subalansavimas“

Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje, Rogaška Slatina miestelyje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir priimančiųjų šalių interesų sąžiningai darbo rinkai subalansavimas“(The Free Movement of Workers and Fair Social Security Systems: Balancing the Interests of Mobile Workers and Host Country Workers for a Fair Labour Market). Jame dalyvavo EZA organizacijos nariai iš įvairių Europos valstybių: Belgijos, Lenkijos, Ispanijos, Vokietijos, Rumunijos, Slovėnijos bei kitų. Seminaro pagrindinė tema: EESRK nuomonė dėl Europos Socialinio Ramsčio bei Socialinio dempingo problema dėl didelės ES darbuotojų migracijos. Šioms temoms buvo paskirtos diskusijos panelės, kuriose nuomones išsakė Slovėnijos vietiniai darbdavių ir darbuotojų atstovai bei ministerijų ir parlamento nariai, o taip pat ekspertai iš kitų valstybių. Laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas pagrindinių ES klausimų, nuo kurių sprendimo priklauso jos ateitis. Kaip suvienodinti atlyginimus skirtingose ES valstybėse? Kaip sukontroliuoti darbo migrantų srautus ir užtikrinti, kad valstybės bei patys migrantai nepatirtų diskriminacijos bei kitų darbo užsienyje sunkumų? EESRK nuomonė dėl ESR yra daugiau patariamojo pobūdžio ir daugeliu aspektų tiktai abstrakčiai nurodo, kas turėtų būti daroma ir kokie turėtų būti prioritetai tam tikrų socio-ekonominių problemų sprendimo srityje. Nemažai dėmesio skirta skaitmeninimui ir jaunimo darbo kokybės bei galimybių gerinimui. EESRK nurodo, jog jaunimui turi būti sudarytos patogios sąlygos dirbti ir jauni žmonės turi būti apsaugoti nuo įvairių įstatyminių spragų, kurių nespėja sureguliuoti prie pokyčių nesugebantys prisitaikyti darbuotojų apsaugos įstatymai. Kadangi technologija leidžia žmonėms dirbti nuotoliniu būdu, vis daugiau jaunų žmonių renkasi būti savarankiškais, neprisirišusiais prie fizinės darbovietės, tačiau tai taip pat sukelia daug grėsmių ir teisinių spragų, kuriomis gali naudotis darbdaviai. Šių iššūkių kontekste labai svarbi yra socialinė bei darbuotojų sveikatos apsauga. Diskusijoje sutarta ties kai kuriais esminiais EESRK nuomonės punktais, pavyzdžiui, šveitimo kokybės gerinimu ir darbuotojų paruošimu dinamiškai darbo rinkai bei galimybe persiorientuoti pagal specialybę iškilus krizėms arba pasikeitus darbo rinkos poreikiams. Daug dėmesio skirta mokymosi visą gyvenimą temai ir suaugusiųjų šveitimui – daugelyje valstybių į tai nėra kreipiamas dėmesys, kas veda prie ilgalaikės bedarbystės ir netinkamo požiūrio į kompleksines darbo problemas. Kilo platus ginčas ir dėl pačių švietimo sistemų reformavimo kai kuriose ES šalyse. Išsiskyrė nuomonė, jog švietimą reikia reformuoti ir bandyti jaunus žmones rengti pagal darbo rinkos poreikius ir idėja, jog tai numatyti yra be galo sunku, todėl geriau yra tiesiog skatinti jaunus žmones prisitaikyti priepokyčių ir suteikti jiems galimybę pakeisti kvalifikaciją, kad galėtų lengviau adaptuotis naujoje darbo rinkoje. Ginčą numalšino praktiškai vienareikšmiškas visų dalyvių sutarimas, jog jaunus žmones konsultuoti reikia dar mokyklose ir karjeros konsultavimas galėtų būti puikus tokios problemos sprendimo būdas. Nors diskusijos laikas buvo ribotas (tik 1.5 valandos vienai panelei), tačiau jos metu atsiskleidė daugybė svarbių ir ginčytinų klausimų dėl Europos Sąjungos ateities ir uždavinių, kuriuos EESRK įvardino, kaip pagrindinius siekiant įgyvendinti esmines socialines garantijas Europos piliečiams. Išryškinta nemažai problemų ir pasiūlyta nemažai gerų ir įdomių sprendimų. Ši diskusija parodė, kaip svarbu yra išsakyti kritiką ir pasiūlyti alternatyvas. Nors EESRK nuomonė vietomis ir buvo labai nekonkreti, tačiau tai paskatino realius valstybių darbuotojų atstovus sėsti prie vieno stalo ir pradėti jas konkrečiai ir efektyviai gvildenti. Seminare puikiai atsiskleidė jaunimo perspektyva ir poreikiai, nors jame dalyvavo vos keli jaunesni nei 30-ies metų žmonės. Tai buvo gera proga suvokti, jog jaunimą reikia kviesti kuo dažniau ir įsiklausyti į tai, ką jis sako.

Posted in Uncategorized.