Taikos užmezgimas per padorų darbą jaunimui

“Jaunimas visame pasaulyje kalbėjo apie savo ateities perspektyvą padoriam darbui. Mes žinome, kas veiksminga siekiant pagerinti padorų jaunimo užimtumą, leiskime tai padaryti!”, – sako TDO generalinis direktorius Guy Ryderis.

Pareiškimas | 2017 m. Rugpjūčio 12 d.

Šiandien mes minime jaunimo vaidmenį kuriant taiką. Tinkamos jaunimo darbo galimybės gali labai prisidėti prie konfliktų prevencijos, atstatymo ir atkūrimo bei atsparumo komplikuotoms situacijoms kūrimo.

Apie 2 milijardus žmonių gyvena šalyse, kuriose kyla konfliktai, smurtas ir komplikuotos situacijos. Daugiau nei trečdalis iš jų yra jauni žmonės nuo 15 iki 24 metų. Jaunoms moterims ir vyrams iš šių šalių kyla pavojus, kad jie praras galimybę lankyti mokyklas ir mokytis, kai tokios galimos galimybės jiems yra, ir taip pasitrauks iš darbo rinkos. Kai tokie žmonės lieka be galimybių gauti pragyvenimo šaltinį, kai kurie, dažniausiai labiausiai atskirti ir nepalankioje padėtyje esantys asmenys, linksta į ginkluotą konfliktą. Taigi tai, kas čia aptariama, yra ne tik jų dabartis ir ateitis, bet ir visų bendruomenių bei visuomenės atsparumas ir sugebėjimas atsigauti ir sukurti geresnę ateitį.

Mes taip pat žinome, kad jaunimas yra sprendimo dalis: kai jaunos moterys ir vyrai yra išklausomi, palaikomi ir įgalioti, jie tampa aktyviais taikos kūrimo, atkūrimo ir atsparumo veikėjais.

Tarptautinis dėmesys jaunimo vaidmeniui kuriant taiką negalėjo ateiti tinkamesniu laiku. Prieš du mėnesius TDO Tarptautinė darbo konferencija priėmė naują Rekomendaciją Nr. 205 (2017 m.) Dėl užimtumo ir tinkamo darbo dėl taikos ir atsparumo. Jame pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti padoraus darbo galimybes, reaguojant į krizes, kylančias dėl konfliktų ir nelaimių. Rekomendacijoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų ir jaunuolių, esančių konfliktuose, apsaugos, švietimo ir mokymo srityse ir grindžiamas dialogo verte. Jis gali tapti galinga ilgalaikės taikos varomąja jėga.

Dabar turime istorinę progą išplėsti savo veiksmus, susijusius su jaunimu dėl taikos, įgyvendindami 205 rekomendacijos ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2250 (2015 m.) Pateiktas gaires per Pasaulinę iniciatyvą dėl tinkamų darbų jaunimui ir jos unikalią daugiašalę partnerystę, siekiant išplėsti 2030 m. Tvaraus vystymosi darbotvarkę.

Mūsų pagrindiniai principai padės paskatinti jaunimo dalyvavimą taikos kūrimo procese. Pirma, reikia išgirsti jaunimo balsą, jo kūrybiškumą ir pagarbą jaunimo teisėms, kaip nurodyta 2012 m. kvietime teikti pasiūlymus. Antra, svarbu investuoti į jaunimo įgūdžius ir prieigą prie padorių darbo vietų. TDO leidinys „Didėjantis jaunimo užimtumo iššūkis: nauji pagrindinių politikos klausimų įrodymai“, pradėtas leisti 2017 m. Jaunimo dienai, siūlo naujoviškus šio požiūrio metodus. Jame yra trys pagrindinės žinutės:

• Veiksminga jaunimo užimtumo politika reikalauja išsamios strategijos, atspindinčios politikos ir programų sąveiką ir tarpusavio priklausomybę.

• Tinkamai parengtos darbo užmokesčio subsidijos gali padidinti įgūdžius, pasiūlyti prasmingą darbo patirtį ir pagerinti jaunimo ilgalaikes užimtumo perspektyvas.

• Savarankiško darbo programos – formalizavimas kaip sąlyga – gali sudaryti formalųjį darbą kaip patrauklią alternatyvą jauniems žmonėms ir jų įmonėms, kurios neproporcingai atstovaujamos neoficialioje ekonomikoje.

Šiandien mes švenčiame jaunų moterų ir vyrų indėlį į taiką. Jų atsidavimas ir drąsa turėtų judėti koja kojon kartu su mūsų ryžtu plėtoti veiksmus ir investuoti į įgūdžius ir tinkamas darbo vietas jaunimui.

Jaunasis aktyvistas, dirbantis Zataros pabėgėlių stovykloje Jordanijos Amano pakraštyje, pareiškė: “Kai paauglystė ir jaunimas turi viziją, jie pašvęs savo gyvenimą, kad ją pasiektų”.

Jaunimas visame pasaulyje kalba apie ateitį padoriuose darbuose. Mes žinome, kas veiksminga, siekiant pagerinti jaunimo padoraus užimtumo rezultatus, leiskite tai padaryti!

Rugpjūčio 12-oji paskelbta Tarptautine jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 m. Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimu, rekomendavus po Tarptautinės ministrų konferencijos, įvykusios Lisabonoje rugpjūčio 8–12 d. Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Jaunimas dažnai įvardinamas, kaip Europos „ateitis“, tačiau daug kas pamiršta, kad jauni žmonės negyvena ateityje, jie gyvena čia ir dabar, jie patiria daugybę sunkumų ir nesėkmių mėgindami įsitvirtinti visuomenėje. Transporto sektoriuje vis dažniau gali pamatyti dirbantį vos 25-erių sulaukusį jauną taksistą, krovininio vilkiko ar autobuso vairuotoją. Kaip ir visur, transporto sferoje vyksta inovatyvios permainos, prie kurių prisitaikyti vis labiau reikia su IT technologijomis susipažinusių ir jas gerai suprantančių jaunų žmonių. Deja, jaunimas lygiai taip pat patiria neskaidrias darbo sąlygas, jauniems žmonėms dažnai mokami kur kas mažesni atlyginimai, naudojamasi jų nepatyrimu ir darbo įstatymų nežinojimu.

Jaunimas turi savo poreikius ir savas problemas, kurios ne visada sutampa su vyresnių to paties sektoriaus darbuotojų problemomis. Transporto sektoriuje vyksta kartų kaita, kai vis daugiau jaunų darbuotojų perima estafetę iš transporto sektoriaus veteranų.

Dėl šių priežasčių Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga aktyviai palaiko jaunimą dirbantį transporto sektoriuje ir ateityje ketina rodyti daugiau iniciatyvų, kurios apims ne tik vyresnius profesinės sąjungos narius, tačiau ir jaunesnius. Šia proga norime pasveikinti visus transporto sektoriuje ir visur kitur dirbančius jaunus žmones su vakar paminėta Tarptautine jaunimo diena!

Posted in Uncategorized.